www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kademeli Chirp Dalga Biçimi

Gönderici
bant genişliği
Ayarlanabilir
frekans bandı

Resim 1: Bir kademeli chirp radarında frekans akışı

Gönderici
bant genişliği
Ayarlanabilir
frekans bandı

Resim 1: Bir kademeli chirp radarında frekans akışı

Kademeli Chirp Dalga Biçimi

Kademeli Chirp Dalga Biçimi darbe sıkıştırma tekniği kullanan mevcut bir radarın menzil çözünürlüğünü iyileştirmek için kullanılan yeni bir yöntemdir. Bu teknik kısıtlı etkin bir bant genişliğine sahip (örneğin bir frekans bandı içinde ayrılmış sınırlar içinde) bir radar sisteminde menzil çözünürlüğünün iyileştirilmesi için uygundur. Bu bir frekans bandını aralarında paylaşmak zorunda kalan aynı tip radarlar için çok uygundur. Böylece karşılıklı parazitler bir minimum değere indirilebilir.

Bir darbe radarında göndericinin bant genişliği menzil çözünürlüğünün bir ölçütüdür. Bir radarın menzil çözünürlüğü gönderici bant genişliğinin tersine orantılıdır. Kademeli chirp dalga biçiminde doğrusal frekans modüleli darbelerin (LFM) tüm bant genişliği „Chirp“, denilen keza kendi aralarında frekansta binişebilen, dar bantlı alt-chirp dizisine bölünür.

Bununla beraber eğer gönderim işaretli frekans bandı daha küçük bant genişliğine sahip alt-darbelere bölünmüşse ve alınan yankı işaretli doğru olarak her bir taşıyıcı frekansa atanabilmişse, o zaman toplam işaret (bireysel bant genişliklerinin toplamı olarak) etkili bir geniş bant genişliğine sahip olacaktır. Böylece oldukça iyi bir menzil çözünürlüğüne ulaşılır. Alıcı her bir alım zamanı süresince sadece dar bant içinde alım yapmak zorunda kalır. Alıcının eşzamanlı parazitlere karşı güçlü bir bağışıklığa sahip olması hedeflenir. Ve aynı frekans bandında çalışan diğer radarlarla karşılıklı parazitler en aza indirilir.

Radar aynı anda sadece bir frekansta işaret gönderebilir ve alabilir. Gönderim bant genişliği aynı zamanda alım bant genişliği olduğundan sadece dar bir frekans bandında ayarlanabilir. Her bir frekans değişiminden önce gönderici ve alıcı bir yeni alt frekansa ayarlanır. Alt frekans bantlarının kendi frekansında bir sıra takip ederek çalıştırılması gerekli değildir. Örneğin keza Costas kodu ile belirlenen bir frekans sıralaması mümkündür. Ancak bu radar işaret işlenmesini daha da karmaşık duruma getirir.

Pratikte ASR-E radarı gibi mevcut bir darbe radarı ancak yazılım değişikliği ile kademeli chirp dalga biçimini kullanabilir ve böylece menzil çözünürlüğünü oldukça iyileştirebilir. Ancak pratikte bu zaman cetvelinde dezavantaj getirir. Kademeli chirp dalga biçiminin bir önemli dezavantajı ise menzil çerçevesi görüntülenebilmesinden önce tüm frekansların alınmak ve işlenmek zorunda olunmasıdır.