www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gürültü Radarı

Darbe biçimleme ve kenar keskinleştirme
Gürültü kaynağı
Bağlılaştırıcı
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci

Resim 1: Bir evreuyumlu gürültü radarının blok şeması

Darbe biçimleme ve kenar keskinleştirme
Gürültü kaynağı
Bağlılaştırıcı
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci

Resim 1: Bir evreuyumlu gürültü radarının blok şeması

Gürültü Radarı

Gürültü radarı bir gürültü işaretini veya bir kaotik/rastgele modülasyonlu darbe katarını gönderim işaretli gibi kullanan bir modern radar teknolojisidir. Bir yankı işaretinin tanınması bir en uygun ayarlı alıcı ve radara dönen işaretlin gecikmeli gönderim işaretinin bağlılaşımı (korelasyonu) ile başarılır. Genellikle çok yüksek frekanslı bir gürültü kaynağı doğrudan gönderim işaretli üreteci olarak kullanılır. Bununla beraber bu kapsamda bir gürültü kaynağı tarafından genliği, fazı ya da frekansı modüle edilmiş bir sinüs biçimli sürekli dalgada gönderilir. Bu, yüksek darbe gücüne erişilemediği durumlarda düşük menzil- ya da zaman yan loblarında daha iyi bir enerji dengelemesi sağlar. Keza bu biçim dar bantlıdır ve daha düşük bir dinamiğe sahip alıcının kullanılmasına imkan sağlar.

Gürültü radar teknolojisinin kullanılması sayesinde askeri radar sistemlerinde örneğin bu güne başarılamamış, aynı anda radar platformunu kamufle etmeden radarı kullanmak gibi (Stealth Radar), önemli iyileştirmeler gerçekleştirilebildi. Gürültü radarı sayesinde düşman ortamında çok düşük dinlenme olasılığı ile (Low Probability of Interception, LPI) çok iyi hedef tespiti yapılabilmektedir. Ancak bu uygulama önemli radar parçalarının bazı özelliklere sahip olmasını gerektirmektedir:

Gürültü radarında geçen zamanın ve böylece menzilin ölçülmesi gönderilen ve alınan işaretlin modülasyonunun bağlılaşımı ile yapılması gereklidir. Modülasyon fonksiyonunun izgesi (spectrum) bu bağlılaşımda bir yansıtıcı hedefin menziline bağlı olarak bir ölçü değeri için yolu tayin eder. Pratikte her bir ölçülen menzil için bir özgün gecikme hattı kurulması gerekir. Bir iyi menzil çözünürlüğü elde edebilmek için hat adımları yeterince küçük olmalıdır.

Bu süzgeç kanallarının gerçekleşebilme sayısı gürültü radar sisteminin menzilini kısıtlamaktadır. Teorik olarak hem genlik hem de frekans modülasyonu kullanılabilir. Ancak frekans modülasyonu diğer modülasyon türlerine göre sistemde üretilen parazit işaretlerine karşı daha sağlamdır. Bu sistem geleneksel radar altimetresinin yerini alabilir ve darbe radarındaki ya da Frekans Modüleli Sürekli Dalga radarındaki gibi menzil ölçümlerindeki ortaya çıkan belirsizlikleri önleyebilir. Keza bu sistemlerdeki sistematik ölçüm hatalarını da önleyerek birkaç desimetreden daha az bir hassasiyetle çalışabilmeyi sağlar. Bu sistem kör iniş sistemlerinde altimetre olarak kullanılmaya uygundur.