www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Atış Kontrol Radarı ya da Hedef İzleme Radarı

Alman LeFlaSys sistemine STN ATLAS Elektronik GmbH firmasınca akuple edilen HARD
Resim: Alman Ordusunda kullanılan Füze Güdüm Radarı „Wiesel”

Sürekli olarak bir hedefin konumuna ait veriler sağlayan bir radara „Hedef İzleme Radarı” denir. Bu radarlar genellikle silahlı kuvvetlerde kullanıldığından „Füze Güdüm Radarı“ olarak adlandırılır. Bunlar bir hedefin koordinatlarını ölçer, rotasını belirler ve bir sonraki konumunu tahmin ederler. Genellikle tek bir hedefi izleyebilirler, ancak bunu çok yüksek bir hassasiyetle yaparlar. Hedef izleme radarı silahlı kuvvetlerde genellikle füze güdüm radarı olarak kullanılır.

Radarla hedef izlemede iki farklı yöntem kullanılır:

  1. Ararken-İzle (Track-while-scan)
    (eşzamanlı hedef izleme ve hedef arama) Radar bu yöntemde öncelikle arama radarı olarak çalışır ve çok büyük bir sektörde hedefleri arar. Bir hedef algılandığında radar bu hedefin rotasını izlemeye çalışır. Bu yöntemde daha fazla sayıda hedefle çalışılabilir. Bu işlemde radar genellikle tek darbe yöntemini kullanır.
  2. Sürekli hedef izleme
    Bu yöntemde „hedef izleme“ öne çıkar. Bu nedenle operasyona ayrıca füze güdüm radarı eklenir. Bu yolla tek bir hedef izlenir. Bu radar aygıtları keza daha eski olan konik tarama yöntemini de kullanılabilir.

Atış kontrol radarları tipik olarak çok dar, keskin bir anten çizgesi ile çalışır, çok yüksek bir darbe tekrarlama frekansı ve çok dar gönderim darbesi kullanır. Bu özellikler ile bir yandan hedefi izlerken çok büyük bir hassasiyet sağlar, ancak diğer yandan menzil azalır ve bir geniş sektörde hedef arama zorlaşır.

Füze güdüm radarları çok dar açılı ışın demeti kullanırlar, bu nedenle antenini ilk defa savaşılan hedefe doğru yönlendirmesi gerekir. Bu olay önce çok geniş bir anten çizgesi ile başlar. Bu evre operasyonunun „hedef arama” evresi olarak adlandırılır. Hedef algılandığında bu kez daha dar bir anten demeti „hedefin algılamasına” başlar. Radar hedefin tüm manevralarını izler ve füze sistemlerini hedefe yönlendirir. (Burada birden fazla sayıda izleme yöntemi mümkündür.) Bu ardışık operasyon evreleri genellikle modlar olarak adlandırılır. Atış kontrol radarlarının çoğunda hedef izleme evreleri aynıdır.

Ararken-izle yöntemi hedef arama ve izleme işlevlerinin bir bileşimidir. Radar çok sayıda hedefi eşzamanlı izleyebilir. Bu yöntemde uçuş güvenlik kontrol radar tesislerinde ikincil radardan elde edilen veriler kullanılır. (Konu hakkında daha fazla bilgiyi Radar işaretlerinin İşlenmesi bölümünde bulabilirsiniz.) Hava savunmada kullanılan gözetim radarları bu ikinci radar verilerini kullanamaz. Bu radarlar hedefleri bir sektörde arar ve bir hedefi algılar algılamaz onun menzilini, hızını, azimut- ve yükseklik açılarını hesaplar. Birkaç çevrim sonrasında hedefin rotasını da hassas bir şekilde belirler.

Bu rotadan faydalanarak (sivil uçuş güvenlik kullanımında) çarpışma tehlikesinden uzak daha güvenli bir rota belirlenebilir, ya da (bir askeri kullanımda) hava savunma radarları için gerekli sapma dâhil hedefi hassas vurma noktası belirlenir.