www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dağıtılmış Radar Sistemi

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modülatör
(D/A)
Demodülatör
(A/D)
Eşzamanlı-
blok
PA
LNA
LO
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablosuz yapılan bir radar uydusunun blok şeması

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modulator
(D/A)
Demodulator
(A/D)
Synchron-
block
PA
LNA
LO
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablosuz yapılan bir radar uydusunun blok şeması

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modülatör
(D/A)
Demodülatör
(A/D)
Eşzamanlı-
blok
PA
LNA
LO
giriş
giriş
çıkış
çıkış
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablosuz yapılan bir radar uydusunun blok şeması

Dağıtılmış Radar Sistemi

Dağıtılmış Radar Sistemi (Distributed Radar System, DRS) ya da yine Sayısal Dağıtılmış- dizi Radar Sistemi (Digital Distributed-array Radar System, DDRS) bir araziye ya da büyük bir nesnenin üstüne tesis edilmiş Seyreltilmiş Anten Dizisi benzeri bir yapıda küçük ancak fazla sayıda birbirine eşzamanlı radar aygıtlarından meydana gelir. Bunların radar işaretleri toplu olarak işlenirler. Bundan sonraki radar işaretlerinin işlenmesi süreci sayısal ışıma demeti biçimlendirmesine sahip bir Faz Dizi Antende olduğu gibidir. MIMO-radar sistemlerinin aksine elemanların tamamı aynı, ideal olarak bir miktar zamansal kaydırılmış işaretleri gönderirler. Burada oluşabilecek çok büyük etkin anten yüzeyi sayesinde büyük bir sayıdaki bu tür mini-radar aygıtları (burada radar-uyduları denilen) çok dar bir anten çizgesi meydana getirirler ve bu sayede hedeflerin konumunun çok hassas belirlenmesi mümkün olur.

Bu radar uydularında gönderici, alıcı, bir anten elemanı ve alıcıdan internet bağlantısıyla (kablo, fiber optik ya da WLAN) aldığı ham verileri sunucuya aktaran bir küçük işlemci bulunur. WLAN yapısı itibariyle diğerlerine göre çok hızlıdır, ancak burada meydana gelen ilave yürütüm zamanı (runtime) farklarının düzeltilmesi gerektiğinden bir yarar yitimi söz konusudur. (Kablo veya fiber optik kablonun hepsi aynı uzunluklarda döşenebilirler.) Bir merkezi ana işlemcide bireysel radar uydularının olası yürütüm zamanı farklılıkları dengelenir ve anten alanının bir alım çizgesi oluşturulur.

Bu şekilde bir dağın yamacına bu mobil uygulama ile („acilen kurulmuş ağ“) çok kısa zamanda çok geniş bir hacmi tarayabilen bir radar tesis edilebilir. Tanıtım amacıyla Zumwalt-sınıfı bir muhribin gövdesine rasgele yerleştirilen 1200 adet radar uydularının gönderici- ve alıcı anten çizgeleri sayısal biçimlendirilerek arama, hedef izleme ve yöngüdüm gibi çok sayıda görev yapılabilmiştir. Dağıtılmış Radar Sistemi (DRS) her zaman çok-işlevli bir radardır. Anten yüzeyinin mutlaka bir düzlem içinde bulunma zorunluluğu olmaması, yani yüzeyinin rasgele bir biçim alabilmesi nedeniyle bu sistem Esnek Dağıtılmış Radar Sistemi (Flexible Distributed Radar System, FlexDRS) takma adı ile de bilinmektedir.

Bu yöntem için 1987 yılında Alenia firmasından (günümüzdeki Selex SI firmasının bir bölümü) Gaspare Galati ve Giacinto Losquadro tarafından patent başvurusu yapılmıştır. O tarihlerde Alenia firmasının bu radar uydularını seri üretimini gerçekleştirecek bir maddi gücü yoktu.

Kaynak: Attia E. H. and Abend K., “An experimental demonstration of a distributed array radar”, Yayınlayan: University of Western Ontario, “Antennas and Propagation Society Symposium. 1991 digest” IEEE, 1991, ISBN 0-7803-0144-7