www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Temelleri Başarı Testi 1

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlamanız gerekir.
(Lütfen bu sayfayı yazıcıda bastırınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz.

 1. Bir radar işaretlinin, radar göndericisinden başlayarak, radar izleme ekranına kadarki sürecini anlatınız!

   

   

   

   

   

   

   

 2. Bir dubleks cihazın görevini anlatınız ve bu cihazın kullanılmasına gerek kalmayabileceği koşulun ne olduğunu belirtiniz!

   

   

   

   

   

   

   

 3. Frekans-çeşitlemeli-modda çalışan bir uçuş güvenlik radarında, eş yapıda iki göndericiden biri arıza nedeniyle devre dışı kalıyor.
  1. Dalgalanma kayıpları dikkate alınmadan, radar denklemine göre hangi etmen radarın menzilinin azalmasına yol açar?

    

    

    

    

    

    

    

  2. Dalgalanma kayıplarının dikkate alınması halinde, ikinci gönderici devre dışı kaldığında hangi etmen menzili etkiler?

   

   

   

   

   

   

   

 4. Bir darbe radar cihazında gönderim darbesi uzunluğu 1,5 µs ve dubleks cihazın bekleme süresi 0,5 µs dir. Bir uçağın ekranda görüntülenebilmesi için bu uçağın menzilinin en az ne kadar olması gerekir?