www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Darbe Radarının Genel Blok Şeması

Resim 1: Bir Darbe Radarının Genel Blok Şeması

Bu blok şemasını dersleriniz sırasında kullanabilirsiniz. Canlandırmada herhangi bir blok tanıtım bilgisi yer almamaktadır.
Bu blok tanıtım bilgilerini, örneğin Power Point’te yapılan bir canlandırmadaki metin kutuları içine kendi dilinizde yerleştirebilirsiniz.

Blok şemasındaki modüller:
Eşzamanlayıcı

Radar Tetikleme Devresinde (keza Radar Saat Üreteci veya Eşzamanlama Bloğu) tüm zaman damgaları, başlatma darbeleri ve anahtarlama darbeleri sağlanır. Bu modül gönderici-başlatma darbesi ile enerji gönderiminin başlangıç noktasını tayin eder.

Dalga Biçimleme Üreteci

Dalga Biçimleme Üreteci modern radar aygıtlarında Ara Frekans değerinde karmaşık gönderim sinyalleri üretir. Buna keza gönderim darbesinin genişliği de dâhildir. Daha önceki basit darbe radar aygıtlarında bu modül gecikme hattı olarak modülatör ile birlikte idi.

Modülatör

Modülatör modern radar aygıtlarında gönderim sinyalini göndericinin taşıma sinyali frekansına çıkartır. Daha eski radar aygıtlarında bu modül kendiliğinden salınan (self-oscillating) gönderici tüpleri için anot gerilimi olarak yalnızca bir belirlenmiş uzunlukta yüksek gerilim darbesi sağlıyordu.

Gönderici

Gönderici sonda darbesinin enerjisini sağlar. Karmaşık gönderim sinyali bir yüksek güç yükseltecinde gerekli güce getirilir. Basitçe, dâhili modüle edilmemiş gönderim darbeleri kendiliğinden salınan bir yüksek güç tüpünde (örneğin bir magnetronda) üretilir.

Dubleks Aygıt

Dubleks aygıt bir gönderim-alım seçme anahtarıdır. Bu aygıt anteni gönderim anında göndericiye bağlar ve bu sayede alıcının yüksek gönderim gücünden zarar görmesini önler. Alım sırasında ise yankı sinyalini alıcıya herhangi bir sinyal kaybı olmaksızın aktarır.

Zaman Duyarlılık Kontrolü

Duyarlılık Zaman Kontrolü (Sensitivity Time Control) zamana bağımlı bir kazanç kontrol tekniğidir. Yakın bölgede yankı sinyalleri çok güçlüdür, bu nedenle düşük bir kazanç değeri yeterli olur. Uzun menzillerde ise yankı sinyalleri çok zayıftır, bu nedenle olabilecek en büyük kazanç değeri ile çalışılmalıdır. Alıcıyı aşırı sürmemek (override) için bu kazanç kontrolü olabildiğince frekansın yüksek olduğu bölgede uygulanmalıdır. Alıcıdaki ön yükselticideki hassas devreleri korumak amacıyla buraya genellikle bir sınırlayıcı konulur.

Alıcı

Alıcı, yüksek frekanslı sinyalleri işlenmesi daha kolay olan daha düşük bir ara frekans değerine indirir. Bu ara frekansta yankı sinyallerin önemli bir kısmının yükseltilmesi sağlanır. Bu katta daha iyi bir dinamik elde edebilmek için genellikle logaritmik yükselteçler kullanılır.

Radar Sinyal İşlemcisi

Radar Sinyal İşlemcisi yankı sinyallerini eşzamanlı işler. Ancak, göndericinin başlatma darbesine daima zamansal bağlı kalarak sinyaller burada sayısallaştırılabilir. Burada çok sayıda paralel süzgeç konulabilir. Bu süzgeç çıkışlarından en büyük Sinyal-Gürültü Oranına sahip olanı işlenmek üzere seçilir. Daha ileriki işlemelerde kullanılan süzgecin adının da birlikte iletilmesi gerekir. Çünkü bu süzgeç hedefin tanınmasında bir önemli ipucudur.

Radar Veri İşlemcisi

Radar Veri İşlemcisi yankı sinyalinin yalnızca sayısal biçimini işler. Farkı sürelere sahip işlem süreçlerinde göndericinin, başlatma darbesine göre bir sabit referansı kalmaması nedeniyle bu veriler artık gerçek zamanlı kalamazlar. Bunun için veri cümlesinin başına bir zaman damgası konulur. Böylece veriler doğru zaman referansı ile donatılabilir.

Radar Ekranı

Burada çok sayıda radar ekranlarından biri olan bir analog A-ekranını temsil etmek üzere bir basit osiloskop kullanılmıştır. Doğrusal X-sapması elektromanyetik dalgaların uzayda yayılma hızına ölçeklenmiştir. Keza gönderim enerjisinin bir bölümü alıcının girişine kadar ulaşır ve burada sanki bir kuvvetli yankı sinyali gibi işlenir. Böylece dâhili devrelerde meydana gelen zamansal gecikmeler osiloskopta telafi edilir: Yürütme zamanı (ve böylece menzil) gösterilen gönderim darbesinden başından başlayarak gösterilen yankı sinyalinin başına kadar ölçülür.