www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Sistemindeki Değişik Kayıplar

Kayıp türüSembolTipik değer
Atmosferik kayıplarLa1.2 dB
Demet biçimi kayıplarıLant1.3 dB
Bant genişliği kayıplarıLB1.2 dB
Süzgeç uyum (matching) kayıplarıLn0.8 dB
Dalgalanma kayıpları (Pd=0,9 için)) Lm8.4 dB
Tümlev alma (integration) kayıplarıLf3.2 dB
Muhtelif sinyal işleme kayıplarıLi3.0 dB
İletim hattı kayıpları (alıcı)Lx1.0 dB
İletim hattı kayıpları (gönderici)Lr1.0 dB
Toplam sistem kaybıLt21.1 dB

Çizelge 1: Radar Kayıpları

Radar Sistemindeki Değişik Kayıplar

Her radarda sinyallerin işlenmesi sırasında kayıplar dikkate alınmalıdır. Bu kayıpların bazılarından kaçınılabilir ya da en uygun küçük bir değerde tutulabilir. Buna karşılık diğer kayıplardan kaçınmak mümkün olmaz ya da geliştirme- ve bakım personeli tarafından bunlara müdahale edilemez.

Radar Denkleminde LTop olarak adlandırılan ve yandaki çizelgede listelenmiş 21,1 dB i bulan bu değişik kayıplar toplamı aslında çok kötümser bir değerdir. Pratikte bu değer 11 ila 15 dB arasına çekilebilir.

Atmosferik kayıplar

Bu kavram sinyalin hedefe gidiş ve dönüşü sırasında atmosferden kaynaklanan zayıflatma kayıplarının tümünü kapsar. Bu zayıflatma temel atmosferik zayıflatma La ve sis veya yağmur durumunda oluşan hava ile frekansa sıkı sıkıya bağlı ilave zayıflatma Lw den meydana gelir. Bu sise veya yağmura bağlı atmosferik zayıflatma türü 3 GHz altındaki frekanslarda pratikte ihmal edilebilir.

Demet biçimi kayıpları

Demet biçimi kayıpları -3 dB demet genişliği içinde hedeften alınan n adet yansıma genliğinin anten diyagramı ile modülasyonu sonucu ortaya çıkan kayıplardır. Çok küçük bir m isabet oranı ile çalışan radarlarda bu değer, çizelgede verilen Lant değerinden hayli büyük olabilir.

Bant genişlik kayıpları

Bant genişliği kayıpları ara frekans bant genişliğindeki uyumsuzluklar sonucu meydana gelir. Daha dik darbe kenarı ve bunun sonucu olarak daha iyi bir menzil çözünürlüğü elde etmek için sinyal-gürültü oranını olumsuz etkilemesine rağmen radarlarda bir en uygun olmayan bir süre-bant genişlik çarpımı kullanılır.

Süzgecin yanlış ayarlanması sonucu oluşan kayıplar

Genel olarak bir en uygun eşgüdümlü sistemin kullanılması gerekir. Bu ancak sadece bilinen sinyallerle mümkün olmaktadır. Pratikte alınan sinyaller önceden bilinemez ve her defasında süzgecin gerekli bant-geçiren davranışı sadece yaklaşık olarak ayarlanabilir.

Dalgalanma kayıpları

Bu kayıplar frekansa ve bakış açısına bağlı olarak etken yansıtırlık yüzeyinin aşırı dalgalanması sonucu meydana gelir.

Dalgalanma kayıpları için Swerling tarafından dört model durumu tanımlanmıştır.

Tümlev alma kayıpları

Tümlev alma kayıpları alınan toplam enerjinin n darbenin (isabet oranına!) dengesiz dağılımı sonucu ortaya çıkar. Gürültü seviyesine yaklaşan seviyelerdeki bileşenler takip eden veri işlenmelerinde dikkate alınmaz.

Hat kayıpları

Göndericilerin Lr ve alıcıların Lr iletim hattı kayıpları dipleks ve dubleks cihaz gibi radara özgü modüllerde meydana gelir.