www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Işınma Zamanı ve İsabet Oranı

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Işınma Zamanı ve İsabet Oranı

Radar teknolojisinde bir hedefin anten demeti içinde kalma zamanına ışınma zamanı ışınma zamanı (TD) adı verilir. Işınma zamanı büyük ölçüde şunlara bağlıdır:

TD = ΘAZ · 60 ; [s] (1)

360° · n

İsabet oranı m (her taramada ki vuruş adedi) tek bir hedeften antenin her bir turunda kaç adet yansıma sinyali alındığını ifade eder. Dönen antene sahip bir arama radarı için isabet oranı, antenin her bir dönüşünde alınan yansıma sinyalleri adedidir.

Işınma zamanı TD ve darbe tekrarlama zamanı PTR isabet oranının değeri için belirleyicidir.

m = TD = ΘAZ · 60 (2)


PTR 360° · n · PTR

Radar tesislerinin hedefle ilgili bilgileri yeterli hassasiyetle değerlendirebilmesi için, isabet oranının, radar ünitesinin çalıştığı yönteme bağlı olarak, 1 ila 20 arasında olması gerekir.