www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Frekans Çeşitlemeli Bir Radarın Radar Denklemi

Şimdiye kadar genel bir radar denkleminden bahsettik, ama modülasyon biçiminden bağımsız oluşu nedeniyle bu denklem bütün radarlara uygulanabilir. Pratikte bazı durumlarda radar denkleminin başka şekillerinin sistem analizinde daha uygun olduğu söylenebilir.

Bir çoklu frekans radarında (örneğin Hava Trafik Kontrol Radarı ASR-910) algılama olasılığını arttırmak için farklı frekansa sahip darbeler çok kısa aralıklarla birbiri ardına gönderilir. Oynak bir hedefin gözlemlenmesi sırasında (frekansların arasında ki aralığın yeterli büyüklükte olduğu varsayıyoruz) yansıma sinyalleri istatistiksel ilintisizleştirilir (dekorrele edilir). Dalgalanma etkilerinin yumuşatılması ile işaret-gürültü oranında veya menzil değerinde veya algılama yüzdesinde bir kazanç elde edilebilir.

Ltop radar denkleminde tüm kayıpları ifade eder. İçerisinde Lf dalgalanma kayıpları da vardır. Algılama yüzdesinde ki artış bu dalgalanma kaybı Lf de ki azalma ile ifade edilir.

Aşağıda ki formül kullanılır:

Lf (ne) = Lf (1)·exp 1 ne = İstatistiksel bağımsız örnekleme adedi
Lf (1) = Swerling-I- hedefi dalgalanma kaybı
(49)

ne

Frekanslar Arası Bant Genişliği Δf den (gönderilen darbeler arasında ki frekans aralığı) istatistiksel bağımsız örnekleme adedini ve hedefin fc ilintilenme (korelasyon) frekansını buluruz.

fc = c0   c0 = ışık hızı
Lr = hedefin açısal boyutu
(50)

2 Lr

Dolayısı ile:

ne = 1 + Δf (51)

fc

Bu işletme biçiminde ki azalan Dalgalanma Kaybı:

Lf (ne) [dB] = Lf (1) [dB] (52)

ne

Çift frekanslı göndericiler kullanıldığında ortalama gücün iki katına çıkartılması halinde bile Çok-Frekanslı-İşletme-Modunda menzil kazancı, Dalgalanma-Kayıpları gelen kayıplar menzili küçülttüğü için hiç bir zaman olmayacaktır.

Algılama yüzdesinin artışının, dalgalanma kayıplarında ki kuvvetli bir artışa yol açması nedeniyle Frekans-Çeşitleme etkisi aslında ters bir etki olarak değerlendirilebilir. Kuvvetli hedefler daha fazla vurgulanır, zayıf hedefler (algılama olasılığı% 40...60 arası)ise daha az etkilenir. Hedef algılaması % 35 ten az olan radarlarda Frekans-Çeşitlemeden kaynaklanan kayıplar ortaya çıkar.