www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ortalama Güç ve Darbe Gücü (Tepe Güç)

Doluluk-boşluk yüzdesi
Ortalama Güç
Darbe Gücü
Gönderim Darbe Genişliği
Darbe Tekrarlama Zamanı

Resim 1: Doluluk-boşluk yüzdesi (Duty cycle)

Diyagram: doluluk-boşluk yüzdesi, © 2011 Christian Wolff
Doluluk-boşluk yüzdesi
Ortalama Güç
Darbe Gücü
Gönderim Darbe Genişliği
Darbe Tekrarlama Zamanı

Resim 1: Doluluk-boşluk yüzdesi (Duty cycle)

Ortalama Güç ve Darbe Gücü (Tepe Güç)

Darbe radarlarının teknik verilerinde, radar denkleminde de kullanılması nedeniyle, genellikle darbe gücü yer alır. Verilen bu güç, çok kısa bir zaman olan τ gönderim darbesi süresince üretilen bir güçtür. Bu gücün gerçek değerini ölçebilmek için nispeten frekanstan bağımsız çalışması nedeniyle (güç bu cihazda ısıl olarak algılanır) sadece ortalama gücü ölçebilen güç ölçü aygıtları kullanılır.

Darbe Gücü ve Ortalama Güç, arasında aşağıdaki eşitlikle bir diğerine dönüştürülebilir.

P = P(Ortalama Güç) = Gönderim Darbe Genişliği (τ) = Doluluk-boşluk yüzdesi (1)
Pi P(Darbe Gücü) Darbe Tekrarlama Zamanı (Τ)

Gönderici güç kaynağı, modülatördeki kondansatörlerin de dolabilmesi için ortalama gücün biraz daha üzerinde bir güç sağlamalıdır.

İngilizce radar kitaplarında sıkça „duty cycle”, yani „doluluk-boşluk yüzdesi” kavramı kullanılır. Bu, darbe-tekrarlama-frekansı ile darbe genişliğinin çarpımı olup, gönderim süresinin Darbe Tekrarlama Zamanına olan oranını gösterir.

Resim 1 de bu iki güç arasındaki oran ölçekli olarak gösterilmiştir: Matematiksel olarak Darbe Gücünün ve Ortalama Gücün kapladığı alanlar birbirine eşit olmalıdır.