www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Blake Çizelgesi

Bild 1: Savunma Teknik Bilgi Merkezinde pdf formatında saklanan bu belge

Blake Çizelgesi

„Blake Çizelgesi“ ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı Radar Bölümünün isteği üzerine Lamont V. Blake tarafından 1962 yılında radarların menzilinin hesaplanması için hazırlanmış „A Guide to Basic Pulse-Radar Maximum-Range Calculation“ başlığını taşıyan bir çalışmadır. Bu belge radar geliştirme mühendislerinin menzilin hesaplanmasında kullanabilecekleri radar denklemine dayanarak hazırlanmış ayrıntılı bir çalışmadır ve birçok radar-benzeştirme programları için bir temel oluşturmuştur.