www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Azimut çözünürlüğü

Resim 1: SA açıklığı menzile bağlıdır

Resim 1: SA açıklığı menzile bağlıdır

Resim 1: SA açıklığı menzile bağlıdır

Azimut çözünürlüğü

Radarlarda açısal çözünürlük (azimut açısı için), aynı menzilde fakat farklı azimut açılarında bulunan iki eşit hedefin birbirinden ayırt edilebilmesi için gerekli minimum açıklık açısı değeridir. Azimut açısal çözünürlük değerini belirleyen etmen anten açıklık açısı Θ ya da –3 dB noktasındaki yarı güç değeridir. Menzil çözünürlüğünün aksine azimut çözünürlük ayrıca menzile de bağlıdır.

Esas olarak antene aynı mesafede bulunan hedeflerin ikisi de eşzamanlı radar topuzu (lob) tarafından algılanırsa bu hedefler birbirinden ayırt edilemez. Bu ilişki aşağıdaki formülde gösterilmiştir:

SA ≥ 2R · sin Θ burada Θ = Anten ana topuz açıklık açısı (teta)
SA = Açısal çözünürlük
R = Anten- hedef arasındaki yatık menzil [m]
(1)

2

Pratikte bir analog ekranın (PPI) azimut açısı çözünürlüğü, radar operatörünün önceden hedef işaretlerinin iki uçağa ait olduğunu bilip bilmemesine bağlıdır. Sayısal hedef-tanıma özelliğine sahip sistemler, hedef-darbe-genliklerini birbirleri ile mukayese edebilmeleri nedeniyle radarın azimut açısının çözünürlük kalitesini arttırabilirler.

Bir radar anteninin yarı güç değeri bilinmiyorsa dışardan tahmin etmek kolaydır. Kabaca bir hesaplama dalga boyunun anten boyutuna olan oranı ile yapılabilir.

ASR-910 uçuş güvenlik radarının frekans çalışma bölgesi 2700 ila 2900 MHz arasındadır, bu da 11 cm lik bir dalga boyu demektir. (Genellikle dalga kılavuzu eninin 4/3 ünün anten ışıyıcısına olan oranına karşılık gelir.)
Parabolik yansıtıcı kabaca 4 m enindedir.

sin Θ ≈ λ burada λ = Besleme dalga kılavuzunun eninin tahmini değerinin 4/3 ü
d = Yansıtıcının tahmini eni
(2)

d

Her iki değerin oranı yaklaşık 0,03 tür. 2 nolu eşitlikten sin-1(0,03) bulunan yarı güç değeri (açıklık açısı) 1,72° dir. Üretici firmanın verdiği değer olan 1,55° ye göre bu oldukça iyi bir tahmindir. Bu tahmin edilen değerle hareket edildiğinde 30 km menzildeki iki hedefin birbirinden ayırt edilmesi için gereken en az açıklık 900 m dir, bu da tahmindeki hatanın % 10 olduğunu gösterir.

3-boyutlu radarlarda dikey açısal çözünürlük için azimut açısındaki hesaplama yöntemi aynen uygulanır.