www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Algılama Olasılığı PD

Alınan yansıma işaretli demodüle edildiğinde ve bir video işaretli (yada bir veri sözcüğü) haline geldiğinde, kullanılabilmesi mümkün işaretlerinin belirli bir genliğe kadar olan kısmının geçişine izin verecek ve gürültüleri büyük ölçüde etkisizleştirecek şekilde ayarlanmış eşik değer devrelerine aktarılır. Gürültü içinde bastırılması gerekli gürültü tepe işaretleri bulunmaktadır, ama diğer taraftan daha küçük genlikli kullanılabilir işaretlerinin kaybedilmemesi için eşik değer devre ayarlarının yumuşatılması gerekir. Bir yandan kullanılabilir işaretlerinin belirlenmiş bir minimum genlikten ekrana gelebilmesini sağlayacak belli bir seviyeye yükseltilmesi gerekirken, diğer yandan hatalı alarm oranı yüzdesi de belirli bir rakamı aşmamalıdır.

PD = algılanan hedefler · 100% (1)
Σ tüm hedefler

Algılama olasılığı, bir kullanılabilir işaretlin ekrana gelme sıklığı yüzdesini gösterir. Bu değer kesinlikle işaret/gürültü oranına ve eşik değer ayarına bağlıdır ve amacı sağlamak üzere olabildiğince büyük olmalıdır. Normal olarak radar menzili % 80 bir algılama olasılığı ile ifade edilir.

(Daha önceleri algılama olasılığı „Radar Yansıma Oranı [Blip Scan Ratio]” olarak adlandırılmaktaydı.)