www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çözünürlük Hücresi

Resim 1: Çözünürlük hücresi

Resim 1: Çözünürlük hücresi

Resim 1: Çözünürlük hücresi

Çözünürlük Hücresi

Radar teknolojisinde menzil ve açısal koordinatlar koordinatlar ile bir çözünürlük hacmi kavramı oluşturabiliriz, işte bu hacim parçasına çözünürlük hücresi adı verilir. Bu hücrenin anlamı çok açıktır: Eğer Doppler frekans kaymaları mevcut değilse, aynı çözünürlük hücresi içinde bulunan iki hedefi birbirinden ayırt etmek mümkün olmamalıdır.

Genellikle bu hücrenin hacmi anten demeti açıklık açısı φ (yada yarı güç (-3 dB) açısı) ve ΔR nin Δt = τi değeri ile bulunan Δr menzil çözünürlüğü ile sınırlandığı kabul edilir. Dolayısı ile Δr = c·τi/2. τi gönderilen darbenin genişliğidir. (Daha doğrusu dahili modülasyon ile Darbe-Sıkıştırma-Devreleri çıkışında ki sinyal genişliği).

Gönderilen darbenin izgesi (spectrum) genişledikçe ve açıklık açısı daraldıkça çözünürlük hücresi küçülür ve radarın gürültü bağışıklığı artar.

Çözünürlük hassasiyetle karıştırılmamalıdır. Bununla beraber, bir çok radar projesinde, hassasiyet değeri için bir ön kestirim olarak, standart sapma 1 e karşılık gelen çözünürlük değerinin yarısı alınır. Bir radar kurulduktan sonra, hassasiyetin çoğu kez ilk kestirim değerinden daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, menzil hassasiyeti gönderilen darbenin radardan çıkışı ve yansıyan sinyalin alıcıya dönüşü arasında geçen sürenin ölçülen değerinin doğruluğuna bağlı bir karakteristiktir. Eğer gönderilen darbe mükemmel bir dikdörtgen darbe ise, alınan darbe çan benzeri bir gauss eğrisi biçiminde olacaktır, çünkü alıcı belirli bir bant genişliğine sahiptir. Buna ilaveten, gürültüler alınan bu darbenin gauss biçimini daha da bozacaktır. Dolayısı ile görüyoruz ki, bu ölçümün hassasiyeti gerçekte darbe genişliğine değil (ki bu menzil çözünürlüğünde belirleyici), tersine alınan yansıma sinyalin kuvvetine (ki bu menzille ilintili) bağlıdır. Bu yüzden hassasiyet, artan menzille birlikte kötüleşecektir!